Toplo valjani limovi; kotlovski limovi; manganski, hardox limovi; toplo valjani rebrasti (suza) limovi;
hladno valjani limovi, trake; pocinčani limovi nebojeni; pocinčani limovi nebojeni