Paneli s ispunom od poliuretana, paneli sa ispunom od poliuretana – Frigopaneli, paneli sa ispunom od kamene vune