Specijalna sigurnosna stakla, kaljena i laminirana, za zaštitu ljudi i objekata su proizvedena postupkom kaljenja i laminiranja.

Ova stakla su sposobna da se zadrže u komadu nakon razbijanja, pa nisu opasna za čovjeka. Osim sigurnosnog efekta, stakla imaju dobre karakteristike i u pogledu zaštite od buke.

Sigurnosna stakla obezbjeđuju zaštitu od:

  • udara bačenog predmeta, što je definisano evropskom normom EN 12600
  • provale, što je definisano evropskom normom EN 356
  • vatrenog oružja, što je definisano evropskom normom EN 1063